Aktuality

Na ČVUT byl vyhlášen III. stupeň pohotovosti. Studentům bc. a mgr. studia nebude umožněn vstup do fakultních prostor a výuka bude probíhat nekontaktním způsobem. Podrobnější význam stupně pohotovosti III. stupně viz příkaz děkana č. 5/2020 a Metodický pokyn proděkanky 1/2020.

Zahájení výuky zimní semestr 2020/21

1/1