Zahájení výuky zimní semestr 2020/21

Informace vedoucího katedry společenských věd k zahájení výuky zimním semestru 2020/21

Vážení kolegové, vážení studenti,

jak jste již byli informováni paní proděkankou prof. Ing. arch. Zuzanou Peškovou, Ph.D. „velké“ přednášky se vzhledem k současné epidemiologické situaci kontaktní formou nebudou až do odvolání konat. Budou realizovány distanční formou. Pro předměty K105 to znamená: Přednášky z předmětu 105SVAI jsou převedeny do distanční formy, to platí od 21. 9. 2020 až do odvolání i pro další týdny. Normálně – tedy kontaktně – se budou konat cvičení z předmětu 105SVAI, a rovněž výuka všech ostatních povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů bude probíhat kontaktní formou. Toto rovněž platí až do odvolání i pro další týdny.

Veškeré další podrobnosti k výuce a ukončování předmětů katedry za předpokladu, že budou realizovány distančně, částečně distančně anebo prezenčně sdělí vyučující studentům při kontaktní výuce v prvním týdnu semestru.

V návaznosti na pokyn od paní proděkanky Vám sděluji, že kontaktní výuka předmětů bude probíhat za těchto podmínek: – roušky jsou povinné pro studenty a vyučující i při výuce, nejen ve společných prostorách fakulty;- u studentů ,,ve zvláštním režimu“ platí pokyny vedení fakulty;- formát výuky – prezentace, diskusní fóra atp. budou přizpůsobeny aktuální situaci.                                                                                                                                                                                                        Václav Liška